Persondatapolitik

Dataansvarlig:
Jannies Zoneterapi
Søren Frichs Vej 68
8230 Åbyhøj
CVR 42545228

Hvilke oplysninger indhentes og behandles?

Hvis du kontakter mig på mail eller via hjemmesiden, gemmes data på mailserver i det omfang, det vurderes relevant. Formålet er at kunne besvare din henvendelse og, såfremt der indledes et behandlingsforløb, optage journal. I forbindelse med din behandling noterer jeg dine kontaktoplysninger samt oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for udarbejdelse af behandlingsplan og opfølgning på denne. 

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

 

Videregivelse af oplysninger

Personlige oplysninger videregives aldrig til 3. part, uden dit udtrykkelige skriftlige samtykke, medmindre særlovgivning siger noget andet.

De oplysninger, der er registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig, ved at kontakte mig. Jeg kan ikke slette passager i journalen, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klage

Klager over behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

 

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk